Dokumentai
Ugdymo organizavimą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Priėmimas į gimnaziją
Mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas 2023-07-05 11:28:15 68 KB
Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnaziją tvarkos aprašas 2023-07-05 11:13:35 315.43 KB
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tvarka karantino metu 2023-07-05 10:24:34 51.5 KB
Vaikų priėmimo į gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2023-07-05 10:24:13 17.04 KB
Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas 2023-07-05 10:23:26 51.62 KB
Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas 2023-07-05 10:22:37 41.55 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimas vasaros laikotarpiu 2023-07-05 10:21:23 233.54 KB
Trakų r. švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dienos poilsio organizavimo tvarkos aprašas 1.07 MB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas 215.41 KB
Ikimokyklinio ugdymo grupių dienos veiklų planai
Grupės "Saulutė" dienos veiklų planas 2023-07-05 10:42:57 3.91 MB
Grupės "Boružėlė" dienos veiklų planas 2023-07-05 10:43:20 140.77 KB
Grupės "Bitutė" dienos veiklų planas 2023-07-05 10:42:02 131.66 KB
Priešmokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tvarka karantino metu 2023-07-05 10:24:34 51.5 KB
Vaikų priėmimo į gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2023-07-05 10:24:13 17.04 KB
Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas 2023-07-05 10:23:26 51.62 KB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Trakų r. savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos parašas 2023-07-05 11:32:31 42.58 KB
Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas 2023-07-05 10:22:37 41.55 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimas vasaros laikotarpiu 2023-07-05 10:21:23 233.54 KB
Trakų r. švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dienos poilsio organizavimo tvarkos aprašas 1.07 MB
Vidurinis ugdymas
Vidurinio ugdymo įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-07-05 10:25:03 895.3 KB
Atmintinė IIIG klasės mokiniams 223.24 KB
Neformalusis ugdymas
Gimnazijos neformalaus švietimo organizavimo tvarkos aprašas 459.82 KB
Pailginta dienos grupė
Pailgintos mokymosi dienos grupės veiklos tvarkos aprašas 2023-07-05 10:37:52 399.69 KB
Pailgintos darbo grupės veiklos programa ir darbo laikas 187.31 KB
Mokinių lankomumas
Mokinių gimnazijos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 422.19 KB
Paciento apsilankymo informacija 0.96 MB
Vertinimas
Pradinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-07-05 11:27:32 24.22 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-07-05 11:22:12 130 KB
Atnaujinto ugdymo turinio diegimas
Atnaujinto ugdymo turinio diegimo veiksmų ir priemonių planas 2023-2024 m. 75.5 KB
Informacija apie Gyvenimo įgūdžių programą 746.26 KB
STEAM veikla
STEAM veiklų planas 412.91 KB
Tvarkos
Uniformų dėvėjimo tvarka  2023-07-05 11:16:15 54 KB
Trakų r. Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijos mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas 2023-07-05 10:46:20 119 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2023-07-05 10:37:07 435.51 KB
Tėvų informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 312.25 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 407.27 KB