Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2023-07-05 11:16:39 362.95 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2023-07-05 10:46:42 30.05 KB
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2023-07-05 10:45:57 684.5 KB
Gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2023-11-13 12:58:57 603.34 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo gimnazijoje tvarkos aprašas 2023-07-05 10:35:44 419.7 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos tvarkos aprašas 2023-07-05 10:35:31 283.02 KB