Dokumentai
Švietimo pagalbą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisija
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 706.56 KB
Švietimo pagalbos specialistų veikla
Logopedės-lankstinukas 2023-07-05 11:14:07 197.78 KB
Biblioteka
Bibliotekos nuostatai 2023-07-05 10:57:14 38.5 KB
Bibliotekos taisyklės 2023-07-05 10:57:31 41.5 KB
Tvarkos
Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas 2023-07-05 11:29:15 19.19 KB
Gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis ir mokymo priemonėmis tvarka 2023-07-05 11:00:08 339.06 KB
Mokymosi pagalbos teikimo mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo pasiekimų lygmens patikrinimuose, tvarkos aprašas 219.96 KB