Dokumentai
Saugumo užtikrinimą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Sutikimas dalyvauti mokyklos vykdomame savikontrolės tyrime 2023-07-05 11:25:02 29.7 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-07-05 11:26:04 31.07 KB
Tvarkos
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2023-07-05 11:16:39 362.95 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2023-07-05 10:46:42 30.05 KB
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2023-07-05 10:45:57 684.5 KB
Gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2023-11-13 12:58:57 603.34 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo gimnazijoje tvarkos aprašas 2023-07-05 10:35:44 419.7 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos tvarkos aprašas 2023-07-05 10:35:31 283.02 KB
Civilinė sauga
Raštas dėl ekstremaliosios situacijos 2022 2023-07-05 11:09:52 342.29 KB
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-07-05 11:09:26 42.5 KB
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2020-2022 m. m. 2023-07-05 11:09:02 22.79 KB
2023-2025 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 326 KB