Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

 • pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;
 • priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;
 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
 • kraštovaizdžio tvarkymas, kodas, 81.30;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 • muziejų veikla, kodas 91.02;
 • sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;
 • pastatų remontas, restauravimas, kodas 41.20.20;
 • buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;
 • įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma, kodas 77.33;
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
 • sporto klubų veikla, kodas 93.12;
 • Gimnazija gali vykdyti neformaliojo švietimo programas, dalyvauti šalies bei kituose švietimo projektuose.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30