Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2021-2022 m. m.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai

1. Elena Kvedaravičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo
grupė: 
„Boružėlė“
2. Ana Makutunovič Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo
grupė: 
„Saulutė“
3. Justyna Zajančkovska Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja  
4. Liudmila Semenkova Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja Ikimokyklinio ugdymo
grupė: 
„Bitutė“
5. Jolanta Urbanovič Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja Priešmokyklinio ugdymo grupė
„Aitvarėlis“
6. Jolanta Šoc Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojo padėjėja Vyresnioji mokytoja 1 klasė
7. Irena Rudzis  Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 2 klasė
8. Krystyna Trojko Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3 klasė
9. Andželika Jacunskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja 4 klasė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

10. Aušra Girdziušienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė -
11. Renė Lučiūnienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė -
12. Alė Matusevič Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė III kl.
13. Evelina Solovjova Lietuvių kalbos mokytoja pradinėse klasėse Mokytoja metodininkė -

Užsienio kalbų mokytojai

14. Artur Zaikovski Anglų kalbos mokytojas Mokytojas -
15. Lilija Kondratovič  Lenkų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė 6 ir 8 kl.
16. Janina Kazarina Rusų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė -

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

17. Daniel Troiko Informacinių technologijų mokytojas Mokytojas -
18. Alicija Volkova  Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė II kl.

Gamtos mokslų mokytojai

19. Aleksandra Družinina Chemijos mokytoja Mokytoja metodininkė -
20. Janina Rainskaja Fizikos, biologijos mokytoja Mokytoja metodininkė I ir IV kl.
21. Angelina Naruševičienė Biologijos mokytoja Vyresnioji mokytoja -

Socialinių mokslų mokytojai

22. Beata Kosovska Geografijos mokytoja Mokytoja metodininkė 7 kl.
23. Alina Narkevič Istorijos mokytoja Mokytoja metodininkė 5 kl.
24. Agnieška Šymanska Tikybos mokytoja Mokytoja -

Technologijų, menų ir sporto mokytojai

25. Laura Stankaitienė Dailės mokytoja Vyresnioji mokytoja -
26. Regina Sinkevičienė Technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė -
27. Sergej Volkov Technologijų mokytojas Vyresnysis mokytojas -
28. Teresa Božerodskaja Šokio mokytoja Mokytoja -
29. Edvard Mogilnickij Muzikos mokytojas Vyresnysis mokytojas -
30. Darius Kareiva Fizinio ugdymo mokytojas Mokytojas -
31. Viktaras Ustila Fizinio ugdymo mokytojas Mokytojas metodininkas -
Mokytojų padėjėjai
32. Halina
Yushynskaya
Ikimokyklinio ugdymo padėjėja   -
33. Teresa Sreda Ikimokyklinio ugdymo padėjėja   -
34. Rima Jaščanina Ikimokyklinio ugdymo padėjėja   -
35. Alina Dziugevič Ikimokyklinio ugdymo padėjėja   -
36. Julija Kizinievič Ikimokyklinio ugdymo padėjėja   -
Švietimo pagalbos specialistai-
37. Julija
Tarasevičienė
Mokytojo padėjėja   -
38. Božena Kuncevič Mokytojo padėjėja   -
39. Jolanta Milytė Mokytojo padėjėja   -

Pareigybės aprašymai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30