Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2023-2024 m. m.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai

1. Ana Makutunovič Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo
grupė „Saulutė“
2. Justyna Zajančkovska Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo grupė "Boružėlė"
3. Liudmila Semenkova Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja Ikimokyklinio ugdymo
grupė „Bitutė“
4. Jolanta Urbanovič Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja Priešmokyklinio ugdymo grupė
„Aitvarėlis“
5. Jolanta Šoc Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja 3 klasė
6. Božena Bachareva Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja 4 klasė
7. Krystyna Trojko Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 1 klasė
8. Andželika Jacunskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja 2 klasė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

9. Aušra Girdziušienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė -
10. Alė Matusevič Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė 5 klasė
11. Evelina Solovjova Lietuvių kalbos mokytoja  Mokytoja metodininkė -

Gimtosios ir užsienio kalbų mokytojai

12. Artur Zaikovski Anglų kalbos mokytojas Mokytojas 6 klasė
13. Lilija Kondratovič  Lenkų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė 8 ir IIG klasės
14. Beata Kosovska Lenkų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė IG klasės
15. Arina Janavičienė Rusų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė -

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

16. Povilas Ramanauskas Informacinių technologijų mokytojas Mokytojas -
17. Irena Zachaževska Matematikos mokytoja  Mokytoja metodininkė -
18. Alicija Volkova  Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė IV klasė

Gamtos mokslų mokytojai

19. Aleksandra Družinina Chemijos mokytoja Mokytoja metodininkė -
20. Janina Rainskaja Fizikos, biologijos mokytoja Mokytoja metodininkė III klasė
21. Angelina Naruševičienė Biologijos mokytoja Vyresnioji mokytoja -

Socialinių mokslų mokytojai

22. Beata Kosovska Geografijos mokytoja Vyresnioji mokytoja -
23. Alina Narkevič Istorijos mokytoja Mokytoja metodininkė 7 klasė
24. Agnieška Šymanska Tikybos mokytoja Mokytoja -

Technologijų, menų ir sporto mokytojai

25. Laura Stankaitienė Dailės, technologijų mokytoja Vyresnioji mokytoja -
26. Teresa Beliak Technologijų mokytoja Mokytoja  -
27. Teresa Božerodskaja Šokio mokytoja Mokytoja -
28. Edvard Mogilnickij Muzikos mokytojas Vyresnysis mokytojas -
29. Darius Kareiva Fizinio ugdymo mokytojas Mokytojas -
30. Renata Kviklienė Fizinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja -
Mokytojų padėjėjai (ikimokyklinis ugdymas)
31. Halina
Yushynskaya
Ikimokyklinio ugdymo padėjėja   -
32. Teresa Sreda Ikimokyklinio ugdymo padėjėja   -
33. Alina Dziugevič Ikimokyklinio ugdymo padėjėja   -
34. Julija Kizinievič Ikimokyklinio ugdymo padėjėja   -
Mokytojų padėjėjai (1-8, I-IVG kl.)
35. Julija
Tarasevičienė
Mokytojo padėjėja   -
36. Beata Kuncevič Mokytojo padėjėja   -
37. Jolanta Milytė Mokytojo padėjėja    
38. Alina Krupnik Mokytojo padėjėja   -

Pareigybės aprašymai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30