Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2022-2023 m. m.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai

1. Elena Kvedaravičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo
grupė: 
„Boružėlė“
2. Ana Makutunovič Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo
grupė: 
„Saulutė“
3. Justyna Zajančkovska Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja  
4. Liudmila Semenkova Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja Ikimokyklinio ugdymo
grupė: 
„Bitutė“
5. Jolanta Urbanovič Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja Priešmokyklinio ugdymo grupė
„Aitvarėlis“
6. Jolanta Šoc Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojo padėjėja Vyresnioji mokytoja 2 klasė
7. Irena Rudzis  Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3 klasė
8. Krystyna Trojko Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 4 klasė
9. Andželika Jacunskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja 1 klasė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

10. Aušra Girdziušienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė -
11. Alė Matusevič Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė IV kl.
12. Evelina Solovjova Lietuvių kalbos mokytoja  Mokytoja metodininkė -

Gimtosios ir užsienio kalbų mokytojai

13. Artur Zaikovski Anglų kalbos mokytojas Mokytojas 5 kl.
14. Lilija Kondratovič  Lenkų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė 7 ir 9 kl.
15. Beata Kosovska Lenkų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  
16. Arina Janavičienė Rusų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė -

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

17. Povilas Ramanauskas Informacinių technologijų mokytojas Mokytojas -
18. Morelia Kanarskienė Matematikos mokytoja Mokytoja  
19. Alicija Volkova  Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė III kl.

Gamtos mokslų mokytojai

20. Aleksandra Družinina Chemijos mokytoja Mokytoja metodininkė -
21. Janina Rainskaja Fizikos, biologijos mokytoja Mokytoja metodininkė II kl.
22. Angelina Naruševičienė Biologijos mokytoja Vyresnioji mokytoja -

Socialinių mokslų mokytojai

23. Beata Kosovska Geografijos mokytoja Vyresnioji mokytoja 8 kl.
24. Alina Narkevič Istorijos mokytoja Mokytoja metodininkė 6 kl.
25. Agnieška Šymanska Tikybos mokytoja Mokytoja -

Technologijų, menų ir sporto mokytojai

26. Laura Stankaitienė Dailės mokytoja Vyresnioji mokytoja -
27. Skirmanta Jatkelienė Technologijų mokytoja Mokytoja  -
28. Sergej Volkov Technologijų mokytojas Vyresnysis mokytojas -
29. Teresa Božerodskaja Šokio mokytoja Mokytoja -
30. Edvard Mogilnickij Muzikos mokytojas Vyresnysis mokytojas -
31. Darius Kareiva Fizinio ugdymo mokytojas Mokytojas -
32. Ruslanas Tunčikas Fizinio ugdymo mokytojas Mokytojas  -
Mokytojų padėjėjai (ikimokyklinis ugdymas)
33. Halina
Yushynskaya
Ikimokyklinio ugdymo padėjėja   -
34. Teresa Sreda Ikimokyklinio ugdymo padėjėja   -
35. Rima Jaščanina Ikimokyklinio ugdymo padėjėja   -
36. Alina Dziugevič Ikimokyklinio ugdymo padėjėja   -
37. Julija Kizinievič Ikimokyklinio ugdymo padėjėja   -
Mokytojų padėjėjai (1-8, I-IVG kl.)
38. Julija
Tarasevičienė
Mokytojo padėjėja   -
39. Beata Kuncevič Mokytojo padėjėja   -
40. Alina Krupnik Mokytojo padėjėja   -

Pareigybės aprašymai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30