Filosofija, vizija, misija, tikslai ir uždaviniai

Filosofija

Motyvuotas gimnazijos mokinys, gebantis sėkmingai ir sveikai gyventi atviroje, kūrybiškai besikeičiančioje visuomenėje.

Vizija

Moderni, atvira pokyčiams ir visuomenei ugdymo įstaiga, kuri aktyviai organizuoja ugdymo procesą,teikia aukšto lygio vidurinį išsilavinimą, puoselėja tautinę kultūrą, ugdo dorą ir sąmoningą Lietuvos Respublikos pilietį, gebantį kūrybiškai taikyti žinias gyvenime.

Misija

Teikti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, sudaryti visiems mokiniams lygias galimybes mokytis ir įgyti kokybišką išsilavinimą sveikoje ir saugioje aplinkoje; tenkinti švietėjiškus, kultūrinius ir tautinius poreikius.

Tikslai ir uždaviniai 

Prioritetas

Veiksmingo ir  kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas: mokinių pasiekimų gerinimas, asmenybės tobulėjimas, saviraiškos skatinimas, besimokanti organizacija.

Tikslai ir uždaviniai

 1. Gerinti ugdymosi kokybę, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos:

1.1. Užtikrinti ugdymo turinio įvairovę, kokybišką ugdymo(si) proceso organizavimą.

1.2. Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesą

 

 1. Kurti saugią, sveiką, kultūringą, pilietišką ir bendradarbiaujančią organizaciją, gebančią nuolat mokytis ir keistis:

2.1. Gerinti gimnazijos bendruomenės psichologinį mikroklimatą.

2.2. Tobulinti bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais, tėvų švietimą.

2.3. Kelti mokytojų kvalifikaciją dėl mokinių emocinio saugumo užtikrinimo.

2.4. Įrengti žaidimų aikštelę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams.

 

Atnaujinta: 2023-10-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30