Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas 2022 – 2023 mokslo metais

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė (savaičių skaičius)
Pradžia Pabaiga
1-4 2022-09-01 2023-06-08 35
5-8 ir I-II gimnazijos 2022-09-01 2023-06-22 37
III gimnazijos 2022-09-01 2023-06-15 36
IV gimnazijos 2022-09-01 2023-06-01 34

 

Mokinių atostogų trukmė:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2022-10-31 2022-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2022-12-27 2023-01-06
Žiemos 2023-02-13 2023- 02-17
Pavasario (Velykų) atostogos  2023-04-11 2023-04-14
Vasaros (5-8 ir I - II Klasės) 2023-06-23 2023-08-31
Vasaros (III klasės) 2023-06-16 2023-08-31

 

Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios dalies, vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais.

Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Pusmetis Pradžia Pabaiga
I 2022-09-01 2023-01-21
II 2023-01-24 2023-06-22
Atnaujinta: 2023-10-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30