Dokumentai
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:05:34 28.86 KB
Archyvaro pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:05:49 61.5 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:06:07 52.5 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:04:48 25.1 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:05:05 17.85 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:05:18 26.96 KB
Budėtojo-rūbininko pareigybės aprašas 2023-07-05 11:04:32 19.62 KB
Inžinieriaus-kompiuterininko pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:04:17 21.33 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:04:00 19.96 KB
Pastato priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:03:43 19.68 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:03:25 25.35 KB
Valytojo (-os) pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:03:04 21.15 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-07-05 10:22:02 20.36 KB