Dokumentai
Kvalifikacijos kėlimas Atnaujinta Dydis
Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 315.6 KB
2023-2025 m. prioritetinės kvalifikacijos tobulinimo sritys 438 KB