Turinio auditas

36%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
192 2022-09-25 Įsivertinimo komisija Neutrali Karolis
193 2022-09-25 O nas Neutrali Karolis
194 2022-09-25 2021-2022 m. m. Neutrali Karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
182 2022-09-25 Projektas "Kokybės krepšelis" Neutrali

Padėsi psl. kur reikia

Karolis
183 2022-09-25 Gimnazijos veiklos įsivertinimas Neutrali

Padėsi psl. kur reikia

Karolis
185 2022-09-25 Nuotolinis ugdymas Neutrali

gal ka reikia pakoreguoti ar ko trūksta?

Karolis
186 2022-09-25 Formalusis ugdymas Neutrali

Radau psl. ir sudėjau ka radau pakoreguosi jei kas ne taip, ju nuoroda  https://www.lhsgimnazija.lt/formalusis-ugdymas-2/

Karolis
190 2022-09-25 Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje Neutrali

Radau psl. ikėliau, padėsi kur reikia, pas jų nuoroda https://www.lhsgimnazija.lt/informacija/

Karolis
191 2022-09-25 Renginiai Neutrali

https://www.lhsgimnazija.lt/tinklalapio-struktura/ yra RENGINIAI ir išvardyti metai, kiek to turinio sukelti ir kaip? paklausti mokyklos?

Karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
35 2022-09-25 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Karolis
68 2022-09-25 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Karolis
80 2022-09-25 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Karolis
124 2022-09-25 Pamokų tvarkaraštis 2021/2022 m. m. (I pusmetis) Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Karolis
125 2022-09-25 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Karolis
126 2022-09-25 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-09-25 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Karolis
43 2022-09-25 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Karolis
44 2022-09-25 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Karolis
45 2022-09-25 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Karolis
129 2022-09-25 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
134 2022-09-25 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Karolis
157 2022-09-25 Ikimokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Karolis
158 2022-09-25 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
23 2022-09-25 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Ar turi pietų pertraukos laiką?
Paslaugos aprašymą

Karolis
57 2022-09-25 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Specialisto funkcijas
 

Karolis
155 2022-09-25 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Karolis
167 2022-09-25 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Dokumentus, jei tokie yra

Karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
28 2022-09-25 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Karolis
81 2022-09-25 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Karolis
165 2022-09-25 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
7 2022-09-25 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Karolis
8 2022-09-25 Mokinių savivalda Bendrieji reikalavimai

Mokinių tarybos sudėties lentelėje, pateikite kuriai klasei atstovauja Mila Marijа Stаnkevičiūtė

Karolis
118 2022-09-25 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Karolis
174 2022-09-25 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
47 2022-09-25 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Karolis
52 2022-09-25 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Karolis
104 2022-09-25 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Karolis
107 2022-09-25 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2022-09-25 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Gyvenimo aprašymus (CV) - trūksta Reginai Sinkevičienei ir Sergiejui Volkovui
Pareigybės aprašus - trūksta Reginai Sinkevičienei
Kontaktinį telefono numerį - trūksta Reginai Sinkevičienei
Kontaktinį el. pašto adresą - trūksta Reginai Sinkevičienei
Kabineto numerį - trūksta Reginai Sinkevičienei

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Pareigybės aprašus -  trūksta buhalterės
Kontaktinį telefono numerį - trūksta buhalterės
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- trūksta buhalterės
Darbo valandas ​​​​​​​- trūksta buhalterės
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
53 2022-09-25 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Karolis
54 2022-09-25 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Karolis
56 2022-09-25 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Karolis
161 2022-09-25 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Karolis
162 2022-09-25 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Karolis
175 2022-09-25 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Karolis
176 2022-09-25 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Karolis
177 2022-09-25 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Karolis
178 2022-09-25 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Karolis
179 2022-09-25 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Karolis
180 2022-09-25 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Karolis
181 2022-09-25 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 2022-09-25 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Karolis
32 2022-09-25 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Karolis
41 2022-09-25 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Karolis
64 2022-09-25 Gimnazijos himnas Neutrali

Gal turite himną audio ir/ar video formatu.

Karolis
74 2022-09-25 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Karolis
115 2022-09-25 Gimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Karolis
116 2022-09-25 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Karolis
133 2022-09-25 Ugdymo aplinka Neutrali Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę. Karolis
164 2022-09-25 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2022-09-25 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Karolis
6 2022-09-25 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Karolis
9 2022-09-25 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Karolis
11 2022-09-25 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Karolis
18 2022-09-25 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Karolis
19 2022-09-25 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Karolis
22 2022-09-25 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Karolis
27 2022-09-25 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Karolis
30 2022-09-25 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Karolis
34 2022-09-25 Ugdymas Neutrali Karolis
46 2022-09-25 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Karolis
62 2022-09-25 Gimnazija Neutrali Karolis
63 2022-09-25 Filosofija, vizija, misija, tikslai ir uždaviniai Neutrali Karolis
77 2022-09-25 Versija neįgaliesiems Neutrali Karolis
78 2022-09-25 Svetainės medis Neutrali Karolis
79 2022-09-25 Apie gimnaziją Neutrali Karolis
82 2022-09-25 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Karolis
83 2022-09-25 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Karolis
86 2022-09-25 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Karolis
87 2022-09-25 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Karolis
114 2022-09-25 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Karolis
123 2022-09-25 Bendradarbiavimas Neutrali Karolis
130 2022-09-25 Slapukų politika Neutrali Karolis
145 2022-09-25 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Karolis
156 2022-09-25 Turinio auditas Neutrali Karolis
160 2022-09-25 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Karolis
163 2022-09-25 Savivalda Neutrali Karolis
166 2022-09-25 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Karolis
168 2022-09-25 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Karolis
171 2022-09-25 Priėmimas į gimnaziją Neutrali Karolis
184 2022-09-25 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Karolis
187 2022-09-25 Išskleisiu vėliavą širdy Neutrali Karolis
188 2022-09-25 Penktokai ,,Keliauja” maisto keliu Neutrali Karolis
189 2022-09-25 Saulės šeima ,,Atvyko” į 6-ą klasę Neutrali Karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-09-25 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Karolis
2 2022-09-25 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Gyvenimo aprašymus (CV) - trūksta Reginai Sinkevičienei ir Sergiejui Volkovui
Pareigybės aprašus - trūksta Reginai Sinkevičienei
Kontaktinį telefono numerį - trūksta Reginai Sinkevičienei
Kontaktinį el. pašto adresą - trūksta Reginai Sinkevičienei
Kabineto numerį - trūksta Reginai Sinkevičienei

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Pareigybės aprašus -  trūksta buhalterės
Kontaktinį telefono numerį - trūksta buhalterės
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- trūksta buhalterės
Darbo valandas ​​​​​​​- trūksta buhalterės
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Karolis
4 2022-09-25 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Karolis
6 2022-09-25 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Karolis
7 2022-09-25 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Karolis
8 2022-09-25 Mokinių savivalda Bendrieji reikalavimai

Mokinių tarybos sudėties lentelėje, pateikite kuriai klasei atstovauja Mila Marijа Stаnkevičiūtė

Karolis
9 2022-09-25 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Karolis
11 2022-09-25 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Karolis
12 2022-09-25 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Karolis
18 2022-09-25 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Karolis
19 2022-09-25 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Karolis
22 2022-09-25 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Karolis
23 2022-09-25 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Ar turi pietų pertraukos laiką?
Paslaugos aprašymą

Karolis
27 2022-09-25 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Karolis
28 2022-09-25 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Karolis
30 2022-09-25 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Karolis
32 2022-09-25 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Karolis
34 2022-09-25 Ugdymas Neutrali Karolis
35 2022-09-25 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Karolis
41 2022-09-25 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Karolis
43 2022-09-25 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Karolis
44 2022-09-25 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Karolis
45 2022-09-25 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Karolis
46 2022-09-25 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Karolis
47 2022-09-25 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Karolis
52 2022-09-25 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Karolis
53 2022-09-25 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Karolis
54 2022-09-25 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Karolis
56 2022-09-25 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Karolis
57 2022-09-25 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Specialisto funkcijas
 

Karolis
62 2022-09-25 Gimnazija Neutrali Karolis
63 2022-09-25 Filosofija, vizija, misija, tikslai ir uždaviniai Neutrali Karolis
64 2022-09-25 Gimnazijos himnas Neutrali

Gal turite himną audio ir/ar video formatu.

Karolis
68 2022-09-25 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Karolis
74 2022-09-25 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Karolis
77 2022-09-25 Versija neįgaliesiems Neutrali Karolis
78 2022-09-25 Svetainės medis Neutrali Karolis
79 2022-09-25 Apie gimnaziją Neutrali Karolis
80 2022-09-25 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Karolis
81 2022-09-25 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Karolis
82 2022-09-25 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Karolis
83 2022-09-25 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Karolis
86 2022-09-25 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Karolis
87 2022-09-25 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Karolis
104 2022-09-25 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Karolis
107 2022-09-25 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Karolis
114 2022-09-25 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Karolis
115 2022-09-25 Gimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Karolis
116 2022-09-25 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Karolis
118 2022-09-25 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Karolis
123 2022-09-25 Bendradarbiavimas Neutrali Karolis
124 2022-09-25 Pamokų tvarkaraštis 2021/2022 m. m. (I pusmetis) Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Karolis
125 2022-09-25 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Karolis
126 2022-09-25 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Karolis
129 2022-09-25 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Karolis
130 2022-09-25 Slapukų politika Neutrali Karolis
133 2022-09-25 Ugdymo aplinka Neutrali Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę. Karolis
134 2022-09-25 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Karolis
145 2022-09-25 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Karolis
155 2022-09-25 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Karolis
156 2022-09-25 Turinio auditas Neutrali Karolis
157 2022-09-25 Ikimokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Karolis
158 2022-09-25 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Karolis
160 2022-09-25 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Karolis
161 2022-09-25 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Karolis
162 2022-09-25 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Karolis
163 2022-09-25 Savivalda Neutrali Karolis
164 2022-09-25 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Karolis
165 2022-09-25 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Karolis
166 2022-09-25 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Karolis
167 2022-09-25 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Dokumentus, jei tokie yra

Karolis
168 2022-09-25 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Karolis
171 2022-09-25 Priėmimas į gimnaziją Neutrali Karolis
174 2022-09-25 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Karolis
175 2022-09-25 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Karolis
176 2022-09-25 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Karolis
177 2022-09-25 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Karolis
178 2022-09-25 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Karolis
179 2022-09-25 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Karolis
180 2022-09-25 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Karolis
181 2022-09-25 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Karolis
182 2022-09-25 Projektas "Kokybės krepšelis" Neutrali

Padėsi psl. kur reikia

Karolis
183 2022-09-25 Gimnazijos veiklos įsivertinimas Neutrali

Padėsi psl. kur reikia

Karolis
184 2022-09-25 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Karolis
185 2022-09-25 Nuotolinis ugdymas Neutrali

gal ka reikia pakoreguoti ar ko trūksta?

Karolis
186 2022-09-25 Formalusis ugdymas Neutrali

Radau psl. ir sudėjau ka radau pakoreguosi jei kas ne taip, ju nuoroda  https://www.lhsgimnazija.lt/formalusis-ugdymas-2/

Karolis
187 2022-09-25 Išskleisiu vėliavą širdy Neutrali Karolis
188 2022-09-25 Penktokai ,,Keliauja” maisto keliu Neutrali Karolis
189 2022-09-25 Saulės šeima ,,Atvyko” į 6-ą klasę Neutrali Karolis
190 2022-09-25 Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje Neutrali

Radau psl. ikėliau, padėsi kur reikia, pas jų nuoroda https://www.lhsgimnazija.lt/informacija/

Karolis
191 2022-09-25 Renginiai Neutrali

https://www.lhsgimnazija.lt/tinklalapio-struktura/ yra RENGINIAI ir išvardyti metai, kiek to turinio sukelti ir kaip? paklausti mokyklos?

Karolis
192 2022-09-25 Įsivertinimo komisija Neutrali Karolis
193 2022-09-25 O nas Neutrali Karolis
194 2022-09-25 2021-2022 m. m. Neutrali Karolis