Turinio auditas

30%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
192 2024-06-22 Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė Neutrali Angelina
193 2024-06-22 O nas Neutrali Angelina
194 2024-06-22 2021-2022 m. m. Neutrali Angelina
197 2024-06-22 Logopedas Neutrali Eimantas
198 2024-06-22 Psichologas Neutrali Angelina
200 2024-06-22 Egzaminai ir pasiekimų patikrinimai Neutrali Angelina
202 2024-06-22 Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) Neutrali Angelina
203 2024-06-22 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) Neutrali Angelina
204 2024-06-22 Brandos egzaminai (VBE) Neutrali Angelina
205 2024-06-22 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Angelina
206 2024-06-22 Projekty, współfinansowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Neutrali Angelina
209 2024-06-22 Pailginta mokymosi dienos grupė Neutrali Angelina
210 2024-06-22 Neformalusis švietimas (būreliai) Neutrali Angelina
211 2024-06-22 Budėjimo tvarkaraštis Neutrali Angelina
212 2024-06-22 Informacija eksternams Neutrali Angelina
213 2024-06-22 Tarpiniai patikrinimai Neutrali Angelina
214 2024-06-22 Projektas "Tūkstantmečio mokyklos II" Neutrali Angelina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
182 2024-06-22 Projektas "Kokybės krepšelis" Neutrali

Padėsi psl. kur reikia

Angelina
183 2024-06-22 Gimnazijos veiklos įsivertinimas Neutrali

Padėsi psl. kur reikia

Angelina
185 2024-06-22 Nuotolinis ugdymas Neutrali

gal ka reikia pakoreguoti ar ko trūksta?

Angelina
190 2024-06-22 Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje Neutrali

Radau psl. ikėliau, padėsi kur reikia, pas jų nuoroda https://www.lhsgimnazija.lt/informacija/

Angelina
191 2024-06-22 Renginiai Neutrali

https://www.lhsgimnazija.lt/tinklalapio-struktura/ yra RENGINIAI ir išvardyti metai, kiek to turinio sukelti ir kaip? paklausti mokyklos?

Angelina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
35 2024-06-22 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Angelina
68 2024-06-22 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Angelina
80 2024-06-22 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Angelina
124 2024-06-22 Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. (II pusmetis) Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Angelina
125 2024-06-22 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Angelina
126 2024-06-22 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Angelina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-06-22 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Angelina
43 2024-06-22 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Angelina
44 2024-06-22 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Angelina
45 2024-06-22 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Angelina
129 2024-06-22 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Angelina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
134 2024-06-22 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Angelina
157 2024-06-22 Ikimokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Angelina
158 2024-06-22 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Angelina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
23 2024-06-22 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Ar turi pietų pertraukos laiką?
Paslaugos aprašymą

Angelina
57 2024-06-22 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Specialisto funkcijas
 

Angelina
155 2024-06-22 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Angelina
167 2024-06-22 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Dokumentus, jei tokie yra

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
28 2024-06-22 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Angelina
81 2024-06-22 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Angelina
165 2024-06-22 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Angelina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
7 2024-06-22 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Angelina
8 2024-06-22 Mokinių savivalda Bendrieji reikalavimai

Mokinių tarybos sudėties lentelėje, pateikite kuriai klasei atstovauja Mila Marijа Stаnkevičiūtė

Angelina
118 2024-06-22 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Angelina
174 2024-06-22 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Angelina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
47 2024-06-22 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Angelina
52 2024-06-22 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Angelina
104 2024-06-22 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Angelina
107 2024-06-22 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Angelina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-06-22 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Gyvenimo aprašymus (CV) - trūksta Reginai Sinkevičienei ir Sergiejui Volkovui
Pareigybės aprašus - trūksta Reginai Sinkevičienei
Kontaktinį telefono numerį - trūksta Reginai Sinkevičienei
Kontaktinį el. pašto adresą - trūksta Reginai Sinkevičienei
Kabineto numerį - trūksta Reginai Sinkevičienei

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Pareigybės aprašus -  trūksta buhalterės
Kontaktinį telefono numerį - trūksta buhalterės
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- trūksta buhalterės
Darbo valandas ​​​​​​​- trūksta buhalterės
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Angelina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
53 2024-06-22 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Angelina
54 2024-06-22 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Angelina
56 2024-06-22 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Angelina
161 2024-06-22 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Angelina
162 2024-06-22 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Angelina
175 2024-06-22 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Angelina
176 2024-06-22 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Angelina
177 2024-06-22 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Angelina
178 2024-06-22 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Angelina
179 2024-06-22 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Angelina
180 2024-06-22 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Angelina
181 2024-06-22 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Angelina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 2024-06-22 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Angelina
32 2024-06-22 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Angelina
41 2024-06-22 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Angelina
64 2024-06-22 Gimnazijos himnas Neutrali

Gal turite himną audio ir/ar video formatu.

Angelina
74 2024-06-22 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Angelina
115 2024-06-22 Gimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Angelina
116 2024-06-22 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Angelina
133 2024-06-22 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Angelina
164 2024-06-22 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Angelina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2024-06-22 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Angelina
6 2024-06-22 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Angelina
9 2024-06-22 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Angelina
11 2024-06-22 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Angelina
18 2024-06-22 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Angelina
19 2024-06-22 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Angelina
22 2024-06-22 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Angelina
27 2024-06-22 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Angelina
30 2024-06-22 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Angelina
34 2024-06-22 Ugdymas Neutrali Angelina
46 2024-06-22 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Angelina
62 2024-06-22 Gimnazija Neutrali Angelina
63 2024-06-22 Filosofija, vizija, misija, tikslai ir uždaviniai Neutrali Angelina
77 2024-06-22 Versija neįgaliesiems Neutrali Angelina
78 2024-06-22 Svetainės medis Neutrali Angelina
79 2024-06-22 Apie gimnaziją Neutrali Angelina
82 2024-06-22 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Angelina
83 2024-06-22 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Angelina
86 2024-06-22 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Angelina
87 2024-06-22 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Angelina
114 2024-06-22 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Angelina
123 2024-06-22 Bendradarbiavimas Neutrali Angelina
130 2024-06-22 Slapukų politika Neutrali Angelina
145 2024-06-22 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Angelina
156 2024-06-22 Turinio auditas Neutrali Angelina
160 2024-06-22 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Angelina
163 2024-06-22 Savivalda Neutrali Angelina
166 2024-06-22 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Angelina
168 2024-06-22 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Angelina
171 2024-06-22 Priėmimas į gimnaziją Neutrali Angelina
184 2024-06-22 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Angelina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-06-22 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Angelina
2 2024-06-22 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Gyvenimo aprašymus (CV) - trūksta Reginai Sinkevičienei ir Sergiejui Volkovui
Pareigybės aprašus - trūksta Reginai Sinkevičienei
Kontaktinį telefono numerį - trūksta Reginai Sinkevičienei
Kontaktinį el. pašto adresą - trūksta Reginai Sinkevičienei
Kabineto numerį - trūksta Reginai Sinkevičienei

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Pareigybės aprašus -  trūksta buhalterės
Kontaktinį telefono numerį - trūksta buhalterės
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- trūksta buhalterės
Darbo valandas ​​​​​​​- trūksta buhalterės
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Angelina
4 2024-06-22 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Angelina
6 2024-06-22 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Angelina
7 2024-06-22 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Angelina
8 2024-06-22 Mokinių savivalda Bendrieji reikalavimai

Mokinių tarybos sudėties lentelėje, pateikite kuriai klasei atstovauja Mila Marijа Stаnkevičiūtė

Angelina
9 2024-06-22 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Angelina
11 2024-06-22 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Angelina
12 2024-06-22 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Angelina
18 2024-06-22 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Angelina
19 2024-06-22 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Angelina
22 2024-06-22 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Angelina
23 2024-06-22 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Ar turi pietų pertraukos laiką?
Paslaugos aprašymą

Angelina
27 2024-06-22 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Angelina
28 2024-06-22 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Angelina
30 2024-06-22 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Angelina
32 2024-06-22 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Angelina
34 2024-06-22 Ugdymas Neutrali Angelina
35 2024-06-22 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Angelina
41 2024-06-22 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Angelina
43 2024-06-22 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Angelina
44 2024-06-22 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Angelina
45 2024-06-22 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Angelina
46 2024-06-22 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Angelina
47 2024-06-22 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Angelina
52 2024-06-22 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Angelina
53 2024-06-22 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Angelina
54 2024-06-22 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Angelina
56 2024-06-22 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Angelina
57 2024-06-22 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Specialisto funkcijas
 

Angelina
62 2024-06-22 Gimnazija Neutrali Angelina
63 2024-06-22 Filosofija, vizija, misija, tikslai ir uždaviniai Neutrali Angelina
64 2024-06-22 Gimnazijos himnas Neutrali

Gal turite himną audio ir/ar video formatu.

Angelina
68 2024-06-22 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Angelina
74 2024-06-22 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Angelina
77 2024-06-22 Versija neįgaliesiems Neutrali Angelina
78 2024-06-22 Svetainės medis Neutrali Angelina
79 2024-06-22 Apie gimnaziją Neutrali Angelina
80 2024-06-22 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Angelina
81 2024-06-22 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Angelina
82 2024-06-22 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Angelina
83 2024-06-22 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Angelina
86 2024-06-22 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Angelina
87 2024-06-22 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Angelina
104 2024-06-22 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Angelina
107 2024-06-22 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Angelina
114 2024-06-22 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Angelina
115 2024-06-22 Gimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Angelina
116 2024-06-22 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Angelina
118 2024-06-22 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Angelina
123 2024-06-22 Bendradarbiavimas Neutrali Angelina
124 2024-06-22 Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. (II pusmetis) Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Angelina
125 2024-06-22 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Angelina
126 2024-06-22 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Angelina
129 2024-06-22 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Angelina
130 2024-06-22 Slapukų politika Neutrali Angelina
133 2024-06-22 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Angelina
134 2024-06-22 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Angelina
145 2024-06-22 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Angelina
155 2024-06-22 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Angelina
156 2024-06-22 Turinio auditas Neutrali Angelina
157 2024-06-22 Ikimokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Angelina
158 2024-06-22 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Angelina
160 2024-06-22 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Angelina
161 2024-06-22 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Angelina
162 2024-06-22 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Angelina
163 2024-06-22 Savivalda Neutrali Angelina
164 2024-06-22 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Angelina
165 2024-06-22 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Angelina
166 2024-06-22 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Angelina
167 2024-06-22 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Dokumentus, jei tokie yra

Eimantas
168 2024-06-22 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Angelina
171 2024-06-22 Priėmimas į gimnaziją Neutrali Angelina
174 2024-06-22 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Angelina
175 2024-06-22 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Angelina
176 2024-06-22 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Angelina
177 2024-06-22 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Angelina
178 2024-06-22 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Angelina
179 2024-06-22 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Angelina
180 2024-06-22 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Angelina
181 2024-06-22 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Angelina
182 2024-06-22 Projektas "Kokybės krepšelis" Neutrali

Padėsi psl. kur reikia

Angelina
183 2024-06-22 Gimnazijos veiklos įsivertinimas Neutrali

Padėsi psl. kur reikia

Angelina
184 2024-06-22 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Angelina
185 2024-06-22 Nuotolinis ugdymas Neutrali

gal ka reikia pakoreguoti ar ko trūksta?

Angelina
190 2024-06-22 Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje Neutrali

Radau psl. ikėliau, padėsi kur reikia, pas jų nuoroda https://www.lhsgimnazija.lt/informacija/

Angelina
191 2024-06-22 Renginiai Neutrali

https://www.lhsgimnazija.lt/tinklalapio-struktura/ yra RENGINIAI ir išvardyti metai, kiek to turinio sukelti ir kaip? paklausti mokyklos?

Angelina
192 2024-06-22 Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė Neutrali Angelina
193 2024-06-22 O nas Neutrali Angelina
194 2024-06-22 2021-2022 m. m. Neutrali Angelina
197 2024-06-22 Logopedas Neutrali Eimantas
198 2024-06-22 Psichologas Neutrali Angelina
200 2024-06-22 Egzaminai ir pasiekimų patikrinimai Neutrali Angelina
202 2024-06-22 Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) Neutrali Angelina
203 2024-06-22 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) Neutrali Angelina
204 2024-06-22 Brandos egzaminai (VBE) Neutrali Angelina
205 2024-06-22 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Angelina
206 2024-06-22 Projekty, współfinansowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Neutrali Angelina
209 2024-06-22 Pailginta mokymosi dienos grupė Neutrali Angelina
210 2024-06-22 Neformalusis švietimas (būreliai) Neutrali Angelina
211 2024-06-22 Budėjimo tvarkaraštis Neutrali Angelina
212 2024-06-22 Informacija eksternams Neutrali Angelina
213 2024-06-22 Tarpiniai patikrinimai Neutrali Angelina
214 2024-06-22 Projektas "Tūkstantmečio mokyklos II" Neutrali Angelina