Turinio auditas

31%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
192 2023-09-28 Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė Neutrali Eimantas
193 2023-09-28 O nas Neutrali Eimantas
194 2023-09-28 2021-2022 m. m. Neutrali Eimantas
197 2023-09-28 Logopedas Neutrali Eimantas
198 2023-09-28 Psichologas Neutrali Eimantas
200 2023-09-28 Egzaminai ir pasiekimų patikrinimai Neutrali Eimantas
202 2023-09-28 Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) Neutrali Eimantas
203 2023-09-28 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) Neutrali Eimantas
204 2023-09-28 Brandos egzaminai Neutrali Angelina
205 2023-09-28 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Angelina
206 2023-09-28 Projekty, współfinansowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Neutrali Eimantas
209 2023-09-28 Pailginta mokymosi dienos grupė Neutrali Angelina
210 2023-09-28 Neformalusis švietimas (būreliai) Neutrali Angelina
211 2023-09-28 Budėjimo tvarkaraštis Neutrali Angelina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
182 2023-09-28 Projektas "Kokybės krepšelis" Neutrali

Padėsi psl. kur reikia

Eimantas
183 2023-09-28 Gimnazijos veiklos įsivertinimas Neutrali

Padėsi psl. kur reikia

Eimantas
185 2023-09-28 Nuotolinis ugdymas Neutrali

gal ka reikia pakoreguoti ar ko trūksta?

Eimantas
190 2023-09-28 Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje Neutrali

Radau psl. ikėliau, padėsi kur reikia, pas jų nuoroda https://www.lhsgimnazija.lt/informacija/

Eimantas
191 2023-09-28 Renginiai Neutrali

https://www.lhsgimnazija.lt/tinklalapio-struktura/ yra RENGINIAI ir išvardyti metai, kiek to turinio sukelti ir kaip? paklausti mokyklos?

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
35 2023-09-28 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Eimantas
68 2023-09-28 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Eimantas
80 2023-09-28 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Eimantas
124 2023-09-28 Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. (I pusmetis) Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Angelina
125 2023-09-28 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Angelina
126 2023-09-28 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Angelina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-09-28 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Eimantas
43 2023-09-28 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
44 2023-09-28 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
45 2023-09-28 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
129 2023-09-28 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
134 2023-09-28 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Angelina
157 2023-09-28 Ikimokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
158 2023-09-28 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
23 2023-09-28 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Ar turi pietų pertraukos laiką?
Paslaugos aprašymą

Eimantas
57 2023-09-28 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Specialisto funkcijas
 

Eimantas
155 2023-09-28 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Eimantas
167 2023-09-28 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Dokumentus, jei tokie yra

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
28 2023-09-28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Angelina
81 2023-09-28 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
165 2023-09-28 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
7 2023-09-28 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
8 2023-09-28 Mokinių savivalda Bendrieji reikalavimai

Mokinių tarybos sudėties lentelėje, pateikite kuriai klasei atstovauja Mila Marijа Stаnkevičiūtė

Eimantas
118 2023-09-28 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
174 2023-09-28 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
47 2023-09-28 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Eimantas
52 2023-09-28 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Eimantas
104 2023-09-28 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Eimantas
107 2023-09-28 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2023-09-28 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Gyvenimo aprašymus (CV) - trūksta Reginai Sinkevičienei ir Sergiejui Volkovui
Pareigybės aprašus - trūksta Reginai Sinkevičienei
Kontaktinį telefono numerį - trūksta Reginai Sinkevičienei
Kontaktinį el. pašto adresą - trūksta Reginai Sinkevičienei
Kabineto numerį - trūksta Reginai Sinkevičienei

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Pareigybės aprašus -  trūksta buhalterės
Kontaktinį telefono numerį - trūksta buhalterės
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- trūksta buhalterės
Darbo valandas ​​​​​​​- trūksta buhalterės
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
53 2023-09-28 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Eimantas
54 2023-09-28 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Eimantas
56 2023-09-28 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Eimantas
161 2023-09-28 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Eimantas
162 2023-09-28 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Eimantas
175 2023-09-28 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Eimantas
176 2023-09-28 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Eimantas
177 2023-09-28 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Eimantas
178 2023-09-28 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Eimantas
179 2023-09-28 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Eimantas
180 2023-09-28 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Eimantas
181 2023-09-28 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 2023-09-28 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Eimantas
32 2023-09-28 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Eimantas
41 2023-09-28 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Eimantas
64 2023-09-28 Gimnazijos himnas Neutrali

Gal turite himną audio ir/ar video formatu.

Eimantas
74 2023-09-28 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Eimantas
115 2023-09-28 Gimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Eimantas
116 2023-09-28 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Eimantas
133 2023-09-28 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Eimantas
164 2023-09-28 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2023-09-28 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Angelina
6 2023-09-28 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Eimantas
9 2023-09-28 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Eimantas
11 2023-09-28 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Angelina
18 2023-09-28 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Eimantas
19 2023-09-28 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Eimantas
22 2023-09-28 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Angelina
27 2023-09-28 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Eimantas
30 2023-09-28 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Eimantas
34 2023-09-28 Ugdymas Neutrali Eimantas
46 2023-09-28 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Eimantas
62 2023-09-28 Gimnazija Neutrali Eimantas
63 2023-09-28 Filosofija, vizija, misija, tikslai ir uždaviniai Neutrali Eimantas
77 2023-09-28 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
78 2023-09-28 Svetainės medis Neutrali Eimantas
79 2023-09-28 Apie gimnaziją Neutrali Eimantas
82 2023-09-28 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Eimantas
83 2023-09-28 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Angelina
86 2023-09-28 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Eimantas
87 2023-09-28 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Eimantas
114 2023-09-28 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Eimantas
123 2023-09-28 Bendradarbiavimas Neutrali Eimantas
130 2023-09-28 Slapukų politika Neutrali Eimantas
145 2023-09-28 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Eimantas
156 2023-09-28 Turinio auditas Neutrali Eimantas
160 2023-09-28 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Eimantas
163 2023-09-28 Savivalda Neutrali Eimantas
166 2023-09-28 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Eimantas
168 2023-09-28 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Eimantas
171 2023-09-28 Priėmimas į gimnaziją Neutrali Eimantas
184 2023-09-28 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-09-28 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Eimantas
2 2023-09-28 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Gyvenimo aprašymus (CV) - trūksta Reginai Sinkevičienei ir Sergiejui Volkovui
Pareigybės aprašus - trūksta Reginai Sinkevičienei
Kontaktinį telefono numerį - trūksta Reginai Sinkevičienei
Kontaktinį el. pašto adresą - trūksta Reginai Sinkevičienei
Kabineto numerį - trūksta Reginai Sinkevičienei

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Pareigybės aprašus -  trūksta buhalterės
Kontaktinį telefono numerį - trūksta buhalterės
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- trūksta buhalterės
Darbo valandas ​​​​​​​- trūksta buhalterės
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Eimantas
4 2023-09-28 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Angelina
6 2023-09-28 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Eimantas
7 2023-09-28 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
8 2023-09-28 Mokinių savivalda Bendrieji reikalavimai

Mokinių tarybos sudėties lentelėje, pateikite kuriai klasei atstovauja Mila Marijа Stаnkevičiūtė

Eimantas
9 2023-09-28 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Eimantas
11 2023-09-28 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Angelina
12 2023-09-28 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Eimantas
18 2023-09-28 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Eimantas
19 2023-09-28 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Eimantas
22 2023-09-28 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Angelina
23 2023-09-28 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Ar turi pietų pertraukos laiką?
Paslaugos aprašymą

Eimantas
27 2023-09-28 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Eimantas
28 2023-09-28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Angelina
30 2023-09-28 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Eimantas
32 2023-09-28 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Eimantas
34 2023-09-28 Ugdymas Neutrali Eimantas
35 2023-09-28 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Eimantas
41 2023-09-28 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Eimantas
43 2023-09-28 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
44 2023-09-28 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
45 2023-09-28 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
46 2023-09-28 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Eimantas
47 2023-09-28 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Eimantas
52 2023-09-28 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Eimantas
53 2023-09-28 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Eimantas
54 2023-09-28 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Eimantas
56 2023-09-28 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Eimantas
57 2023-09-28 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Specialisto funkcijas
 

Eimantas
62 2023-09-28 Gimnazija Neutrali Eimantas
63 2023-09-28 Filosofija, vizija, misija, tikslai ir uždaviniai Neutrali Eimantas
64 2023-09-28 Gimnazijos himnas Neutrali

Gal turite himną audio ir/ar video formatu.

Eimantas
68 2023-09-28 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Eimantas
74 2023-09-28 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Eimantas
77 2023-09-28 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
78 2023-09-28 Svetainės medis Neutrali Eimantas
79 2023-09-28 Apie gimnaziją Neutrali Eimantas
80 2023-09-28 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Eimantas
81 2023-09-28 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
82 2023-09-28 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Eimantas
83 2023-09-28 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Angelina
86 2023-09-28 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Eimantas
87 2023-09-28 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Eimantas
104 2023-09-28 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Eimantas
107 2023-09-28 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Eimantas
114 2023-09-28 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Eimantas
115 2023-09-28 Gimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Eimantas
116 2023-09-28 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Eimantas
118 2023-09-28 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
123 2023-09-28 Bendradarbiavimas Neutrali Eimantas
124 2023-09-28 Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. (I pusmetis) Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Angelina
125 2023-09-28 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Angelina
126 2023-09-28 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Angelina
129 2023-09-28 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Eimantas
130 2023-09-28 Slapukų politika Neutrali Eimantas
133 2023-09-28 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Eimantas
134 2023-09-28 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Angelina
145 2023-09-28 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Eimantas
155 2023-09-28 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Eimantas
156 2023-09-28 Turinio auditas Neutrali Eimantas
157 2023-09-28 Ikimokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
158 2023-09-28 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
160 2023-09-28 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Eimantas
161 2023-09-28 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Eimantas
162 2023-09-28 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Eimantas
163 2023-09-28 Savivalda Neutrali Eimantas
164 2023-09-28 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Eimantas
165 2023-09-28 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
166 2023-09-28 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Eimantas
167 2023-09-28 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Dokumentus, jei tokie yra

Eimantas
168 2023-09-28 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Eimantas
171 2023-09-28 Priėmimas į gimnaziją Neutrali Eimantas
174 2023-09-28 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
175 2023-09-28 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Eimantas
176 2023-09-28 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Eimantas
177 2023-09-28 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Eimantas
178 2023-09-28 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Eimantas
179 2023-09-28 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Eimantas
180 2023-09-28 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Eimantas
181 2023-09-28 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Eimantas
182 2023-09-28 Projektas "Kokybės krepšelis" Neutrali

Padėsi psl. kur reikia

Eimantas
183 2023-09-28 Gimnazijos veiklos įsivertinimas Neutrali

Padėsi psl. kur reikia

Eimantas
184 2023-09-28 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Eimantas
185 2023-09-28 Nuotolinis ugdymas Neutrali

gal ka reikia pakoreguoti ar ko trūksta?

Eimantas
190 2023-09-28 Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje Neutrali

Radau psl. ikėliau, padėsi kur reikia, pas jų nuoroda https://www.lhsgimnazija.lt/informacija/

Eimantas
191 2023-09-28 Renginiai Neutrali

https://www.lhsgimnazija.lt/tinklalapio-struktura/ yra RENGINIAI ir išvardyti metai, kiek to turinio sukelti ir kaip? paklausti mokyklos?

Eimantas
192 2023-09-28 Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė Neutrali Eimantas
193 2023-09-28 O nas Neutrali Eimantas
194 2023-09-28 2021-2022 m. m. Neutrali Eimantas
197 2023-09-28 Logopedas Neutrali Eimantas
198 2023-09-28 Psichologas Neutrali Eimantas
200 2023-09-28 Egzaminai ir pasiekimų patikrinimai Neutrali Eimantas
202 2023-09-28 Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) Neutrali Eimantas
203 2023-09-28 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) Neutrali Eimantas
204 2023-09-28 Brandos egzaminai Neutrali Angelina
205 2023-09-28 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Angelina
206 2023-09-28 Projekty, współfinansowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Neutrali Eimantas
209 2023-09-28 Pailginta mokymosi dienos grupė Neutrali Angelina
210 2023-09-28 Neformalusis švietimas (būreliai) Neutrali Angelina
211 2023-09-28 Budėjimo tvarkaraštis Neutrali Angelina