Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP)

Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP) dalyvauja visi 4 ir 8 klasių mokiniai. Šio patikrinimo paskirtis yra suteikti objektyvios informacijos mokyklai, mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokymosi pasiekimus. 2024 m. NMPP vyks elektroniniu būdu, t.y. visas užduotis mokiniai atliks prie kompiuterio. 

Visa informacija apie NMPP vykdymą pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) puslapyje:  https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/nmpp/ 

2023–2024 MOKSLO METŲ NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAS

*Dalyvauja mokiniai, kurie mokosi mokyklose, kuriose įteisintas mokymas baltarusių, lenkų, rusų kalba.

Atnaujinta: 2023-10-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 10.55 - 11.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30