Mokinių savivalda

Mokinių atstovai į gimnazijos tarybą 2021-2022 m. m.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos

Daniel Kosovski

IVg klasė

Моkinių savivaldos
prezidentas
Daniel Šepet

IIIg klasė

Моkinių savivaldos
prezidento pavaduotojas
Natalija Veromej

IIIg klasė

Моkinių savivaldos
pirmininkė

Mokinių savivalda 2021-2022 m. m.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Kasparas Kuisys

5 klasė

Milana Rasmadze

5 klasė

Gabija Sidaravičiūtė

6 klasė

Armina Volodkovič

6 klasė

Aneta Lialka

7 klasė

Kamilė Siniavskaja

7 klasė

Izabelė Labovič

8 klasė

Dorota Petrauskaitė

8 klasė

Karol Diugevič

Ig klasė

Norbertas Kurpauskas

Ig klasė

Tomas Kovalevskij

IIg klasė

Nikita Kurec

IIg klasė

Artūras Trockis

IIIg klasė

Gabrielė Zagarenko

IIIg klasė

Agnieška Sirotko

IVg klasė

Karolina Turevič

IVg klasė

Mokinių tarybos sektoriai 2021-2022 m. m.

Sektorius Vardas, pavardė
Lankomumo sektorius Tomas Kovalevskij
Nikita Kurec
Mokslo sektorius Kasparas Kuisys
Milаnа Razmadze
Izabelė Lаbоvič
Dorota Реtrаuskаitė
Sporto sektorius Karol Diugеvič
Norbertas Kurpauskas
Renginių sektorius Agnieška Sirotko
Karolina Тurеvič
Elgesio sektorius Gabija Sidаrаvičiūtė
Arminа Vоlоdkоvič
Agеtа Lialka
Kаmilė Siniаvskаjа
Multimedijos sektorius Artūrаs Trockis
Gabrielė Zаgаrеnkо

Mokinių tarybos sudėtis 2021-2022 m. m.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos

Daniel Kosovski

IVg klasė

Моkinių savivaldos
prezidentas

Daniel Šepet

IIIg klasė

Моkinių savivaldos
prezidento pavaduotojas

Natalija Veromej

IIIg klasė

Моkinių savivaldos
pirmininkė

Mila Marijа Stаnkevičiūtė

IIg klasė

Mokinių savivaldos sеkrеtоrė

Mokinių savivalda Atnaujinta Dydis
Mokinių atstovai į gimnazijos tarybą 2021-2022 m. m. 2022-05-26 10:32:14 88.54 KB
Mokinių savivalda 2021-2022 m. m. 2022-05-26 10:32:14 456.23 KB
Mokinių savivaldos veiklos programa 2021-2022 m. m. 2022-05-26 10:32:14 433.21 KB
Mokinių tarybos sektoriai 2021-2022 m. m. 2022-05-26 10:32:14 148.05 KB
Mokinių tarybos sudėtis 2021-2022 m. m. 2022-05-26 10:32:14 102.77 KB

Mokinių tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus Gimnazijos vadovybei dėl ugdomojo proceso ir mokinių darbo tvarkos taisyklių tobulinimo, neformalios veiklos organizavimo;
 • rengia ir įgyvendina projektus, organizuoja renginius, akcijas, svarsto svarbiausių Gimnazijos administracijos organizuojamų mokinių renginių planus;
 • rūpinasi drausme ir tvarka Gimnazijoje, kuria teigiamą Gimnazijos įvaizdį, vykdo savo veiklos sklaidą;
 • atstovauja mokinių interesams;
 • deleguoja savo atstovus į Gimnazijos tarybą;
 • bendradarbiauja su mokinių organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
 • mokinių taryba atsiskaito mokinių susirinkime mokslo metų  pabaigoje.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30