Mokinių savivalda

Mokinių Tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos

Nikita Kurec

IIIg klasė

Моkinių savivaldos
prezidentas

Robert Matusevič 

Ig klasė

Моkinių savivaldos
prezidento pavaduotojas

Marija Magdalena Mirončik 

IIIg klasė

Моkinių savivaldos
pirmininkė

Tomas Kovalevskij IIIg klasė Mokinių savivaldos sekretorius 

Mokinių savivalda 2022-2023 m. m.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Aleksander Jankovski

Milena Ždanovič

5 klasė

Ernest Zabelski

Milana Razmadze

6 klasė

Gabija Sidaravičiutė

Armina Volodkovič

7 klasė

Karina Ramaušauskaitė

Michal Karol Skurzynski

8 klasė

Izabelė Labovič

Edgar Schvarzkopf

Ig klasė

Karol Diugievič

Trojus Sidaravičius

IIg klasė

Mila Marija Stankevičiūtė 

Reda Masalskytė

IIIg klasė

Daniel Šepet

Artur Trocki

IVg klasė

 

Mokinių tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus Gimnazijos vadovybei dėl ugdomojo proceso ir mokinių darbo tvarkos taisyklių tobulinimo, neformalios veiklos organizavimo;
 • rengia ir įgyvendina projektus, organizuoja renginius, akcijas, svarsto svarbiausių Gimnazijos administracijos organizuojamų mokinių renginių planus;
 • rūpinasi drausme ir tvarka Gimnazijoje, kuria teigiamą Gimnazijos įvaizdį, vykdo savo veiklos sklaidą;
 • atstovauja mokinių interesams;
 • deleguoja savo atstovus į Gimnazijos tarybą;
 • bendradarbiauja su mokinių organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
 • mokinių taryba atsiskaito mokinių susirinkime mokslo metų  pabaigoje.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30