Mokinių savivalda

Mokinių Tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos

Nikita Kurec

IVG klasė

Моkinių savivaldos
prezidentas

Robert Matusevič 

IIG klasė

Моkinių savivaldos
prezidento pavaduotojas

Marija Magdalena Mirončik 

IVG klasė

Моkinių savivaldos
pirmininkė

Tomas Kovalevskij IVG klasė Mokinių savivaldos sekretorius 

Mokinių savivalda 2023-2024 m. m.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Aneta Stachovič

Lana Marčenkova

5 klasė

Aleksander Jankovski

Milena Ždanovič

6 klasė

Amelija Zacharzevska

Milana Razmadze

7 klasė

Gabija Sidaravičiūtė

Livija Jacunskaitė

8 klasė

Karina Ramašauskaitė

Emilian Buchovecki

IG klasė

Izabelė Labovič

Erika Mužščinskytė

IIG klasė

Karol Diugevič

Evelina Jarmalovič

IIIG klasė

Mila Marija Stankevičiūtė 

Reda Masalskytė

IVG klasė

Mokinių tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus Gimnazijos vadovybei dėl ugdomojo proceso ir mokinių darbo tvarkos taisyklių tobulinimo, neformalios veiklos organizavimo;
 • rengia ir įgyvendina projektus, organizuoja renginius, akcijas, svarsto svarbiausių Gimnazijos administracijos organizuojamų mokinių renginių planus;
 • rūpinasi drausme ir tvarka Gimnazijoje, kuria teigiamą Gimnazijos įvaizdį, vykdo savo veiklos sklaidą;
 • atstovauja mokinių interesams;
 • deleguoja savo atstovus į Gimnazijos tarybą;
 • bendradarbiauja su mokinių organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
 • mokinių taryba atsiskaito mokinių susirinkime mokslo metų  pabaigoje.

Dokumentai

Mokinių taryba Atnaujinta Dydis
Mokinių savivaldos veiklos programa 2022-2023 m.m. 2023-07-05 10:44:17 13.56 KB
Mokinių savivaldos veiklos planas 2023-2024 m.m. 370.46 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 12.55 - 13.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30