Janina Rainskaja
Karjeros specialistė, fizikos, biologijos mokytoja