Priėmimas į gimnaziją

Priėmimas į gimnaziją vykdomas elektroniniu būdu

Informuojame, kad prašymai į Trakų rajono Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnaziją teikiami per Centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt.

Vaikai į Gimnaziją priimami eilės tvarka pagal tėvų (globėjų) pateiktus prašymus vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. S1E-61 „Dėl centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo ir aptarnavimo teritorijų sąrašo patvirtinimo“, Gimnazijos direktoriaus 2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-15 patvirtintu Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnaziją tvarkos aprašu.

Priėmimo tvarkos aprašas, prašymo formos skelbiamos:

Centralizuoto priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas internetinėje svetainėje https://mokykla.trakai.lt

Savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt

Gimnazijos interneto svetainėje https://www.lhsgimnazija.lt/priemimas/

Teikiant prašymus per internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt yra reikalingas prisijungimas per Elektroninių valdžios vartų (t. y. reikalingas mobilus parašas, elektroninė bankininkystė, Registrų centro sertifikuota USB laikmena ir kt.).

Atkreipiame dėmesį, kad prašymai užregistruojami tik tuomet, kuomet yra pateikiami visi reikalingi dokumentai. Jeigu prašymas pildomas elektroniniu būdu, pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos: vaiko gimimo liudijimas, dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

Prašymo būseną tėvai (globėjai) gali sekti prisijungę prie internetinės svetainės paskyros „Tėvams“. Apie su prašymu susijusius įvykius, tėvai bus informuojami pagal pasirinktą informavimo būdą.

Jeigu tėvai (globėjai) neturi galimybių užsiregistruoti elektroniniu būdu, prašymus lankyti Trakų rajono Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnaziją gali teikti ir fiziškai, atvykę į įstaigą darbo dienomis nuo 7.45 iki 16.15 val.

Teikiant prašymą raštu būtina papildomai pateikti teikiančiojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Prie prašymo pridedami dokumentai arba jų patvirtintos kopijos (gali būti pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos): vaiko gimimo liudijimas; pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą; dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

Dėl detalesnės informacijos gali kreiptis į gimnazijos atsakingus už vaikų priėmimo į grupes/klases duomenų centralizuotą tvarkymą asmenis tel. 8 528 29290, el. p. info@lhsgimnazija.lt

Pagrindinis prašymų priėmimas į Gimnaziją vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

 • prašymai į ikimokyklinio ugdymo programas registruojami nuolat;
 • nuo sausio 16 d. iki kovo 1 d. vykdomas priėmimas į priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Papildomas prašymų priėmimas į Gimnaziją vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

 • prašymai į ikimokyklinio ugdymo programas registruojami nuolat;
 • rugpjūčio 15–31 d. vykdomas priėmimas į priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Po nurodytų terminų prašymų priėmimas į laisvas vietas klasėse per mokslo metus organizuojamas pavieniais atvejais.

Gimnazijos atsakingi asmenys:
Anžela Kobec, raštinės vedėja ir Olga Ješčanina, bibliotekos vedėja
tel. 8 528 29290, el. p. info@lhsgimnazija.lt

Savivaldybės atsakingas asmuo:
Dorota Vaičiūnė, Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistė
tel. 8 528 55604, el. p. dorota.vaiciune@trakai.lt

Dokumentai

Atnaujinta: 2024-01-10
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30