Vidurinis ugdymas

 • Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai.
 • Vidurinio ugdymo programą gimnazija įgyvendina Vidurinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro šios sritys: dorinis ugdymas: dorinis ugdymas (katalikų tikyba, etika); kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, gimtoji (lenkų) kalba, užsienio (anglų, rusų) kalbos; matematika; gamtamokslinis ugdymas: biologija, chemija, fizika; socialinis ugdymas: istorija, geografija; meninis ugdymas: dailė, muzika, šokis; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas; bendrųjų kompetencijų ugdymas.
 • Vidurinio ugdymo programos turinį sudaro:
 1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkamieji dalykai, pavyzdžiui, dalykų moduliai, dalykai, brandos darbas;
 2. laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai. Pasirenkamieji dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai.

 

Dokumentai

Už vidurinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakinga

Angelina Naruševičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kabineto Nr. 28

Išsilavinimas:

Lietuvos edukologijos universitetas.

Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas, Biologijos studijų programos bakalauras, mokytojo kvalifikacija.

Lietuvos edukologijos universitetas.

Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas, Chemijos ir fizikos mokymo studijų programa, chemijos dalyko modulis.

Mykolo Romerio universitetas.

Politikos ir vadybos fakultetas, Viešojo administravimo studijų programos Viešojo administravimo specializacijos magistrantūros studijos.

Biologijos vyr. mokytoja, chemijos mokytoja.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.15

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 16.15 12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 16.15 12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.15 12.00 – 12.30
Penktadienis 7.30 – 15.00 11.40 – 12.00

Kontaktai Telefonas +37069215434

El. paštas Rašyti

Atnaujinta: 2023-10-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 10.55 - 11.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30