Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas 2023 – 2024 mokslo metais

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė (savaičių skaičius)
Pradžia Pabaiga
1-4 2023-09-01 2024-06-11 35
5-8 ir I-II gimnazijos 2023-09-01 2024-06-26 37
III gimnazijos 2023-09-01 2024-06-18 36
IV gimnazijos 2023-09-01 2024-06-04 34

 

Mokinių atostogų trukmė:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2023-10-30 2023-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2023-12-27 2024-01-05
Žiemos 2024-02-19 2024- 02-23
Pavasario (Velykų) atostogos  2024-04-02 2024-04-05
Vasaros (1-4 klasės) 2024-06-12 2024-08-31
Vasaros (5-8 ir I-IIG Klasės) 2024-06-27 2024-08-31
Vasaros (IIIG klasės) 2024-06-19 2024-08-31

 

Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios dalies, vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais.

Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Pusmetis Pradžia Pabaiga
I 2023-09-01 2024-01-19
II 2024-01-22 2024-06-26
Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 10.55 - 11.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30